Ứng dụng etabs trong phân tích kết cấu nhà cao tầng

Ứng dụng etabs trong phân tích kết cấu nhà cao tầng


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86
Trong ngành xây dựng, Etabs là một phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu được sử dụng với nhiều tính năng ưu việt như: - Sử dụng hệ lưới và các lựa chọn bắt điểm giống AutoCAD.
- Xuất và nhập sơ đồ hình học từ môi trường AutoCAD (file *.DXF)
- Tăng tốc nhập liệu nhà cao tầng bằng khái niệm tầng tương tự - similar story.
- Có khả năng chia ảo phần tử, làm tăng tốc quá trình phân tích tính toán.
- Tự động xác định trọng bản thân cấu kiện, khối lượng và trọng lượng các tầng.
- Tự động xác định tâm hình học, tâm cứng và tâm khối lượng công trình.
- Tự động xác định chu kì và tần số dao động riêng của công trình.Xem thêm: Tài liệu học etabs

Tải Về

0356.81.87.86