TỔ CHỨC PHỤC VỤ SẢN XUẤT XÂY DỰNG - PGS Lê Kiều soạn và giảng

TỔ CHỨC PHỤC VỤ SẢN XUẤT XÂY DỰNG - PGS Lê Kiều soạn và giảng


Bài giảng TỔ CHỨC PHỤC VỤ SẢN XUẤT XÂY DỰNG của PGS Lê Kiều soạn và giảng hỗ trợ cho các bạn làm tỏng lĩnh vực thi công. các bạn có thể tải về và kham khảo

Xem thêm:

+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

Phí hỗ trợ tải: 50.000đ
Cách nhận tài liệu:
+ Bước 1: Chuyển khoản phí hỗ trợ tài liệu qua tài khoản dưới
https://mylearn.edu.vn/
+ Bước 2: Chụp ảnh màn hình chuyển khoản thành công và gửi vào Zalo 0356.81.87.86
+ Bước 3: Bạn sẽ được nhận tài liệu qua zalo
Lưu ý:
+ Bạn tải nhiều sẽ được ưu giảm phí hỗ trợ tải
0356.81.87.86