Tính toán kết cấu nhà nhiều tầng

Tính toán kết cấu nhà nhiều tầng


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

Nhà nhiều tầng, được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của từng nước.
Giáo trình trình bày đặc điểm và phương pháp tính toán kết cấu nhà cao tầng. Rất hữu ích!

Xem thêm: Tài liệu học tính toán kết cấu công trình

Tải Về


XEM TRƯỚC TÀI LIÊU


0356.81.87.86