Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước – Phan Quang Minh

Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước – Phan Quang Minh


Nội dung tài liệu:

Chương I: Kết cấu bê tông ứng suất trước

I.1 Khái niệm chung về bê tông ứng lực trước

I.2 Các phương pháp gây ứng suất trước

I.2.1 Phương pháp căng trước

I.2.2 Phương pháp căng sau

I2.3 Một số công nghệ khác tạo ứng suất trước

I.3 Vật liệu sử dụng cho bê tông ứng suất trước

I.3.1 Bê tông cường độ cao

I.3.2 Thép cường độ cao

I.3.3 Các vật liệu khác

I.4 Thiết bị sử dụng tạo ứng suất trước

I.5 Tổn hao ứng suất

Chương II: Các phương pháp tính toán sàn bê tông ứng lực trước

II.1 Các quan niệm phân tích kết cấu bê tông ứng lực trước

II.2 Các phương pháp tính toán nội lực sàn phẳng

II.3 Thiết kế sàn bê tông ứng suất trước với lưới cột đều đặn

II.4 Mô hình cáp trong phương pháp cân bằng tải trọng

II.5 Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước với lưới cột ngẫu nhiên

Chương III: Thí dụ tính toán

Xem thêm: Kết cấu bê tông ứng lực trước

+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

Phí hỗ trợ tải: 50.000đ
Cách nhận tài liệu:
+ Bước 1: Chuyển khoản phí hỗ trợ tài liệu qua tài khoản dưới
https://mylearn.edu.vn/
+ Bước 2: Chụp ảnh màn hình chuyển khoản thành công và gửi vào Zalo 0356.81.87.86
+ Bước 3: Bạn sẽ được nhận tài liệu qua zalo
Lưu ý:
+ Bạn tải nhiều sẽ được ưu giảm phí hỗ trợ tải
0356.81.87.86