THÍ NGHIỆM ĐẤT HIỆN TRƯỜNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH NỀN MÓNG - GS VŨ CÔNG NGỮ

THÍ NGHIỆM ĐẤT HIỆN TRƯỜNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH NỀN MÓNG - GS VŨ CÔNG NGỮ


Trong những năm gần đây, đã có một số sách về Cơ học đất và Nền móng được xuất bản. Trong những sách đó, các thí nghiệm hiện trường thường được trình bày hoặc là trong một chương ngắn, hoặc là rải rác ở các phần cần ứng dụng. Với những cuốn sách có chủ đề chung đó, dung lượng các đề mục làm cho việc trình bày các thí nghiệm khó có thể kỹ càng, đầy đủ. Cuốn sách này giúp cho bạn đọc có những hiểu biết về các thí nghiệm địa kỹ thuật, giúp áp dụng trong thực tế công việc, rất hữu ích.

Xem thêm: Tài liệu xây dựng khác

+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

XEM TRƯỚC TÀI LIÊUPhí hỗ trợ tải: 50.000đ
Cách nhận tài liệu:
+ Bước 1: Chuyển khoản phí hỗ trợ tài liệu qua tài khoản dưới
https://mylearn.edu.vn/
+ Bước 2: Chụp ảnh màn hình chuyển khoản thành công và gửi vào Zalo 0356.81.87.86
+ Bước 3: Bạn sẽ được nhận tài liệu qua zalo
Lưu ý:
+ Bạn tải nhiều sẽ được ưu giảm phí hỗ trợ tải
0356.81.87.86