Thi công Nhà cao tầng - Nguyễn Xuân Trọng

Thi công Nhà cao tầng - Nguyễn Xuân Trọng


Thi công Nhà cao tầng - Nguyễn Xuân Trọng: Lựa chọn máy móc và công cụ thi công, thi công kết cấu chính nhà cao tầng, thi công hoàn thiện phòng nước, quản lý kỹ thuật thi công nhà cao tầng

Xem thêm:

+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

Phí hỗ trợ tải: 50.000đ
Cách nhận tài liệu:
+ Bước 1: Chuyển khoản phí hỗ trợ tài liệu qua tài khoản dưới
https://mylearn.edu.vn/
+ Bước 2: Chụp ảnh màn hình chuyển khoản thành công và gửi vào Zalo 0356.81.87.86
+ Bước 3: Bạn sẽ được nhận tài liệu qua zalo
Lưu ý:
+ Bạn tải nhiều sẽ được ưu giảm phí hỗ trợ tải
0356.81.87.86