TCVN-2737-2020-Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN-2737-2020-Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

TCVN 2737 : 2020 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế thay thế tiêu chuẩn TCVN 2737 : 1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.
TCVN 2737 : 2020 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế do Viện Khoa học công nghệ xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Xem thêm: Tiêu chuẩn xây dựng

Tải Về

0356.81.87.86