Slide bài giảng về cầu thang

Slide bài giảng về cầu thang


Mục tiêu của bài giảng

+ Biết rõ hơn về cầu thang

+ Phân biệt được các loại cầu thang thường gặp

+ Cấu tạo cầu thang, vật liệu, kết cấu

+ Xác định được tải trọng tác động lên cầu thang

+ Xác định được sơ đồ tính và các cách tính phù hợp 

Xem thêm: Tài liệu học tính toán kết cấu công trình

+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

XEM TRƯỚC TÀI LIÊUPhí hỗ trợ tải: 50.000đ
Cách nhận tài liệu:
+ Bước 1: Chuyển khoản phí hỗ trợ tài liệu qua tài khoản dưới
https://mylearn.edu.vn/
+ Bước 2: Chụp ảnh màn hình chuyển khoản thành công và gửi vào Zalo 0356.81.87.86
+ Bước 3: Bạn sẽ được nhận tài liệu qua zalo
Lưu ý:
+ Bạn tải nhiều sẽ được ưu giảm phí hỗ trợ tải
0356.81.87.86