Phương pháp lập hồ sơ dự thầu

Phương pháp lập hồ sơ dự thầu


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86

Mục tiêu khóa học phương pháp lập hồ sơ dự thầu

- Đọc và hiểu nội dung hồ sơ mời thầu
- Hình dung một bộ hồ sơ dự thầu đầy đủ
- Tự các bạn triển khai đƣợc phần hoặc tất cả nội dung của hồ sơ dự thầu
- Quản lý và kiểm soát quá trình lập hồ sơ dự thầu
- Rèn luyện thêm các kỹ năng cơ bản về dự toán; bóc tách; lập biện pháp, tiến độXem thêm: Thanh toán, quyết toán, dự thầu

Tải Về

0356.81.87.86