Phong thủy ứng dụng

Phong thủy ứng dụng


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86
Từ phong thủy không có một nghĩa đơn nhật. Trong một số trường hợp, có thể dich là "điều kiện tự nhiên", là "sự hài hòa về môi trường". Thông thường nó là sự cảm nhận về một nơi nào đó. Cũng có thể người trung hoa sử dụng nó theo một nghĩa hẹp hơnXem thêm: Sách học phong thủy

Tải Về

0356.81.87.86