Những lệnh hay trong Autocad

Những lệnh hay trong Autocad


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86

Mẹo bắt trung điểm
Bạn muốn chỉ định một điểm là trung điểm của 2 điểm khác mà không có đối tượng nào để bắt midpoint? bạn sẽ vẽ một line đi qua 2 điểm đó và chọnmidpoint, sau đó lại xóa line này đi?
Không đến nỗi phức tạp như thế, khi bạn muốn xác định trung điểm, bạn chỉ cần nhập vào mtp hoặc m2p (middle between 2 point), ACAD sẽ hỏi bạn 2 điểm đầu mút, thế là bạn đã có điểm ở giữa.

Link driver:  https://drive.google.com/file/d/0B5mQuDrGdKp_SEx4ZndrZ2NsZVk/view

Xem thêm: Tài liêu học autocad

Tải Về


XEM TRƯỚC TÀI LIÊU


0356.81.87.86