Kiến trúc kì diệu

Kiến trúc kì diệu


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

Bộ Sách Khoa Học Thú Vị Của Thế Kỉ XXI - Kiến trúc kỳ diệu của tác giả Dương Minh Hào - Nguyễn Hải Yến vừa cung cấp những kiến thức về kiến trúc, vừa thể hiện rõ đạo lý, có tác dụng dẫn dẳt chì đạo trong việc giám định, thường thức kiến trúc như thế nào. Dân tộc Trung Hoa có nền lịch sử lâu đời, văn hóa kiến trúc Trung Quốc huy hoàng xán lạn. Những kiến trúc này vừa là di sản quý báu của đất nước

Trung Hoa, đồng thời cũng là bộ phận cấu thành quan trọng cùa văn hóa kiến trúc thế giới.

 

Cuốn sách này ngoài việc cung cấp những tri thức khoa học cơ bản, còn đi sâu giới thiệu một cách toàn diện những thành tựu khoa học kĩ thuật mới nhất trên thế giới từ cuối thế kỉ XX cho đến những năm đầu của thế kỉ XXI. 

 

Hiện nay, những cuốn sách phổ biên khoa học đã có không ít trên thị trường, song bộ sách "Khoa học thiếu nhi" này vẫn có sức hút kì lạ, tập trung vào những quan điểm mới, đề tài mới, góc độ mới, thủ pháp mới với nội dung phong phú, có tính mở rộng cao, minh hoạ sinh động, hình thức linh hoạt, ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, giàu tính khoa học, có khả năng lôi cuốn hấp dẫn rất cao. Vì vậy, có thể nói bộ sách "Khoa học thú vi của thế kỉ XXI" đã mở ra trước mắt các em kho tàng tri thức khoa học của nhân loại, nếu nói đây là một trong những cái nôi nuôi dưỡng nhân tố thế kỉ XXI thì thật cũng không chút khoa trương.

 

Bộ sách này sẽ trở thành người bạn thân thiết trong việc bồi dưỡng tri thức phát triển trí tuệ cho các bạn nhỏ. Bởi thế, sau này, khi các em đạt đến một cương vị công tác nào đó, thì bộ sách này vẫn là những cuốn sách có nghĩa vô cùng quan trọng đối với các bạn trẻ trong thời đến ngày càng văn minh.

 

Khoa học kĩ thuật hiện đại và quy mô phát triển rộng lởn với tốc độ chóng mặt, đã tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc đối với cuộc sống và lao động sản xuất của con người. Sự phát triển đó không gì có thề so sánh được.

Xem thêm: Tài liệu xây dựng khác

Tải Về


XEM TRƯỚC TÀI LIÊU


0356.81.87.86