Giáo trình Thi công Nhà Cao Tầng BTCT - Pgs Lê Kiều

Giáo trình Thi công Nhà Cao Tầng BTCT - Pgs Lê Kiều


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

Giáo trình Thi công Nhà Cao Tầng BTCT - Pgs Lê Kiều: Giáo trình này là giáo trình chuyên đề nhằm hướng dẫn những điều cơ bản để lập thiết kế biện pháp công nghệ để thi công, giúp cho việc giám sát và nghiệm thu phần thô nh cao tầng xây chen tại các thnh phố.

Xem thêm: Thi công

Tải Về

0356.81.87.86