Giáo trình Revit Architecture - Trường ĐHXD

Giáo trình Revit Architecture - Trường ĐHXD


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86
Revit là phần mềm theo khuynh hướng Mô hình công trình gán thông tin (BIM). Phần mềm trình bày một thiết kế dưới dạng một loạt các vật thể và những thành phần thông minh, ví dụ : tường, cửa sổ và các góc nhìn... Những vật thể và thành phần này đều có tham số. Thông tin của những vật thể và thành phần này đều được lưu trữ trong một mô hình công trình duy nhất. Bạn có thể trích xuất không hạn chế số lượng góc nhìn từ những dữ liệu của mô hình này.Xem thêm: Tài liệu học revit

Tải Về

0356.81.87.86