Giáo trình môn Lý thuyết Kiến Trúc

Giáo trình môn Lý thuyết Kiến Trúc


Giáo trình môn Lý thuyết Kiến Trúc sẽ giúp ích ít nhiều cho bạn nào đang tìm hiểu về kiến trúc để học tập làm việc. Phía dưới là 10 trang đầu của bộ tài liệu 119 trang để các bạn kham khảo trước

Xem thêm: Kích thước lưu ý trong bố trí, thiết kế nhà ở

+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

XEM TRƯỚC TÀI LIÊUPhí hỗ trợ tải: 50.000đ
Cách nhận tài liệu:
+ Bước 1: Chuyển khoản phí hỗ trợ tài liệu qua tài khoản dưới
https://mylearn.edu.vn/
+ Bước 2: Chụp ảnh màn hình chuyển khoản thành công và gửi vào Zalo 0356.81.87.86
+ Bước 3: Bạn sẽ được nhận tài liệu qua zalo
Lưu ý:
+ Bạn tải nhiều sẽ được ưu giảm phí hỗ trợ tải
0356.81.87.86