Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức

Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức


Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức: Sơ đồ cấu tạo các loại nhà lắp ghép, bê tông đúc sẵn, kết cấu bê tông cốt thép, ,,,

Xem thêm: Thi công

+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

---> Phí hỗ trợ tải: 50.000đ
Cách nhận tài liệu:
+ Bước 1: Chuyển khoản phí hỗ trợ tài liệu qua tài khoản dưới
https://mylearn.edu.vn/
+ Bước 2: Chụp ảnh màn hình chuyển khoản thành công và gửi vào Zalo 0356.81.87.86
+ Bước 3: Bạn gửi link tài liệu bạn cần tải vào Zalo 0356.81.87.86 để nhận tài liệu.
0356.81.87.86