Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công - Nguyễn Đức Chương

Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công - Nguyễn Đức Chương


Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công - Nguyễn Đức Chương: Công tác gia cố nền móng, công tác xây, công tác bê tông và bê tông cốt thép, công tác lắp ghép, hoàn thiện

Xem thêm: Thi công

+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

---> Phí hỗ trợ tải: 50.000đ
Cách nhận tài liệu:
+ Bước 1: Chuyển khoản phí hỗ trợ tài liệu qua tài khoản dưới
https://mylearn.edu.vn/
+ Bước 2: Chụp ảnh màn hình chuyển khoản thành công và gửi vào Zalo 0356.81.87.86
+ Bước 3: Bạn gửi link tài liệu bạn cần tải vào Zalo 0356.81.87.86 để nhận tài liệu.
0356.81.87.86