Giám sát thi công nghiệm thu công tác bê tông cốt thép

Giám sát thi công nghiệm thu công tác bê tông cốt thép


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86
Tư vấn giám sát xây dng được chủ đầu tư giao cho , thông qua hợp đông kinh tế , thay mặt chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình. Nhiệm vụ là giám sát thi công là của chủ đầu tư Xem thêm: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công

Tải Về

0356.81.87.86