File tính excel kiểm tra võng sàn

File tính excel kiểm tra võng sàn


File tính excel kiểm tra võng sàn gồm TÍNH TOÁN ĐỘ VÕNG, ĐỘ VÕNG DO TD NGẮN HẠN CỦA TOÀN BỘ TẢI TRỌNG, ĐỘ VÕNG DO TD NGẮN HẠN CỦA TẢI TRỌNG DÀI HẠN, ĐỘ VÕNG DO TD DÀI HẠN CỦA TẢI TRỌNG DÀI HẠN. Các bạn tải về để kham khảo sử dụng nhé

Xem thêm: Bảng tính excel kết cấu

+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

XEM TRƯỚC TÀI LIÊUPhí hỗ trợ tải: 50.000đ
Cách nhận tài liệu:
+ Bước 1: Chuyển khoản phí hỗ trợ tài liệu qua tài khoản dưới
https://mylearn.edu.vn/
+ Bước 2: Chụp ảnh màn hình chuyển khoản thành công và gửi vào Zalo 0356.81.87.86
+ Bước 3: Bạn sẽ được nhận tài liệu qua zalo
Lưu ý:
+ Bạn tải nhiều sẽ được ưu giảm phí hỗ trợ tải
0356.81.87.86