File tính excel kiểm tra võng sàn

File tính excel kiểm tra võng sàn


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86

File tính excel kiểm tra võng sàn gồm TÍNH TOÁN ĐỘ VÕNG, ĐỘ VÕNG DO TD NGẮN HẠN CỦA TOÀN BỘ TẢI TRỌNG, ĐỘ VÕNG DO TD NGẮN HẠN CỦA TẢI TRỌNG DÀI HẠN, ĐỘ VÕNG DO TD DÀI HẠN CỦA TẢI TRỌNG DÀI HẠN. Các bạn tải về để kham khảo sử dụng nhé

Xem thêm: Bảng tính excel kết cấu

Tải Về


XEM TRƯỚC TÀI LIÊU


0356.81.87.86