Câu hỏi và trả lời phổ biến  khi phỏng vấn tiếng anh

Câu hỏi và trả lời phổ biến khi phỏng vấn tiếng anh


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

Câu hỏi và trả lời phổ biến  khi phỏng vấn tiếng anh

Tell me a little about yourself : Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn. 

What are your strengths ?: Thế mạnh của bạn là gì?. 

“What are your weaknesses? : “Điểm yếu của bạn là gì?” 

 

Xem thêm: Tài liệu xây dựng khác

Tải Về


XEM TRƯỚC TÀI LIÊU


0356.81.87.86