Cẩm nang thi công - Phần B thi công kết cấu  - Conteccons

Cẩm nang thi công - Phần B thi công kết cấu - Conteccons


+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86

Nếu công trình có nhiều hơn 2 tầng hầm thì quá trình thi công các tầng hầm còn lại sẽ giống với tầng hầm 1 cho tới khi tới sàn hầm cuối cùng của công trình.

Xem thêm: Các tài liệu về kỹ thuật thi công

Tải Về

0356.81.87.86