Bản vẽ sân bóng đá mini cỏ nhân tạo 7 người

Bản vẽ sân bóng đá mini cỏ nhân tạo 7 người


Bản vẽ sân bóng đá mini cỏ nhân tạo 7 người chi tiết các bản vẽ mặt bằng mặt đứng, có file PDF để mọi người kham khảo trước khi tải

Xem thêm: Tài liệu xây dựng khác

+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

XEM TRƯỚC TÀI LIÊUPhí hỗ trợ tải: 50.000đ
Cách nhận tài liệu:
+ Bước 1: Chuyển khoản phí hỗ trợ tài liệu qua tài khoản dưới
https://mylearn.edu.vn/
+ Bước 2: Chụp ảnh màn hình chuyển khoản thành công và gửi vào Zalo 0356.81.87.86
+ Bước 3: Bạn sẽ được nhận tài liệu qua zalo
Lưu ý:
+ Bạn tải nhiều sẽ được ưu giảm phí hỗ trợ tải
0356.81.87.86