Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép 1 – Nguyễn Hữu Anh Tuấn

Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép 1 – Nguyễn Hữu Anh Tuấn


Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép 1 – Nguyễn Hữu Anh Tuấn, Nội dung tài liệu:

CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM CHUNG. 

1.1     Thế Nào Là Bê tông Cốt Thép.

1.2     Phân Loại Bê tông cốt Thép.

1.3      Ưu, Nhược Điểm và Phạm Vi Sử Dụng

CHƯƠNG 2. TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU

2.1     Bê tông

2.2.    Cốt Thép

2.3       Bê tông cốt Thép

CHƯƠNG 3. NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO         

3.1.    Tải Trọng và Tác Động.

3.2.    Cường Độ Tiêu Chuẩn và Cường Độ Tính Toán

3.3      Phương Pháp Tính Toán Kết cấu Bêtông cốt Thép

3.4     Nguyên Tắc cấu Tạo Bêtông Cốt Thép.

CHƯƠNG 4. CẤU KIỆN CHỊU UỐN         

4.1.    Đặc Điểm Cấu Tạo.

4.2     Sự Làm Việc Của cấu Kiện Chịu uốn

4.3    Tính Toán cấu Kiện Chịu uốn Có Tỉết Diện Chữ Nhật Theo Cường Độ Trên Tiết Diện Thẳng Góc.

4.4     Cấu Kiện Chịu uốn Có Tiết Diện Chữ T.

4.5     Tính Toán Cường Độ Trên Tiết Diện Nghiêng

CHƯƠNG 5. KẾT CẤU SÀN. 

5.1     Khái Niệm Chung

5.2     Sàn Sườn Toàn Khối Có Bản Loại Dầm

5.3      Sàn Sườn Toàn Khối Có Bản Kê Bốn Cạnh

5.4     Sàn Sườn Lắp Ghép (Panel Đúc Sấn)

5.5     Sàn Không Dầm.

CHƯƠNG 6. CẤU KIỆN CHỊU UỐN – XOẮN    

6.1     Khái Niệm Chung.

6.2     Đặc Điểm cấu Tạo

6.3    Tính Cấu Kiện Chịu Uốn-Xoắn Có Tĩết Diện Chữ Nhật

CHƯƠNG 7. CẤỦ KIỆN CHỊU NÉN VÀ CẤU KIỆN CHỊU KÉO

  1. CẤU KỆN CHỊU NÉN

7.1     Cấu Tạo Cấu Kiện BTCT Chịu Nén

7.2     Tính Toán cấu Kiện Chịu Nén Đúng Tâm.

7.3      Cấu Kiện Chịu Nén Lệch Tâm.

  1. CẤU KỆN CHỊU KÉO

7.4     Khái Niệm Chung Và cấu Tạo.

7.5     Tính Toán cấu Kiện Chịu Kéo Đúng Tâm.

7.6     Tính Toán Cấu Kiện Chịu Kéo Lệch Tâm Có Tiết Diện Chữ Nhật

CHƯƠNG 8. TÍNH TOÁN CẤU KIỆN BÊTÔNG CỐT THÉP THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN THỨ HAI         

8.1.    Tính Độ Võng của cấu Kiện Chịu Uốn

8.2.    Tính Bề Rộng Khe Nứt

CÁC VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP

  1. Cấu Kiện Chịu Uốn
  2. Cấu Kiện Chịu Uốn- Xoắn.
  3. Cấu Kiện Chịu Nén, Cấu Kiện Chịu Kéo
  4. Sàn
  5. Tính Toán Theo Nhóm Trạng Thái Giới Hạn Thứ Hai
Xem thêm: Tài liệu tự học kết cấu thép

+ Nhóm zalo chia sẻ tài liệu
+ Zalo hỗ trợ 0356.81.87.86 bạn cần tìm tài liệu gì nhắn tin zalo này

Phí hỗ trợ tải: 50.000đ
Cách nhận tài liệu:
+ Bước 1: Chuyển khoản phí hỗ trợ tài liệu qua tài khoản dưới
https://mylearn.edu.vn/
+ Bước 2: Chụp ảnh màn hình chuyển khoản thành công và gửi vào Zalo 0356.81.87.86
+ Bước 3: Bạn sẽ được nhận tài liệu qua zalo
Lưu ý:
+ Bạn tải nhiều sẽ được ưu giảm phí hỗ trợ tải
0356.81.87.86