XỬ LÝ Lập hóa đơn trước ngày đăng ký sử dụng trên thông báo phát hành hóa đơn

17:30 10/01/2019   Mylearn

Lập hóa đơn trước ngày đăng ký sử dụng trên thông báo phát hành hóa đơn

Hóa đơn tự tin/đặt in/điện tử phải làm thông báo phát hành trước khi đưa vào sử dụng

Cụ thể:

Trước ngày: 12/06/2017:

Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn

(Theo Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014) 

- Từ ngày 12/06/2017, kể từ khi thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực thì

Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. 

(Theo khoản 3 điều 1 của thông tư 37/2017/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2017 -  sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.)


Khi làm thông báo phát hành hóa đơn doanh nghiệp phải ghi rõ ngày bắt đầu sử dụng trên thông báo phát hành hóa đơn

Khi đăng ký ngày sử dụng trên thông báo phát hành hóa đơn thì doanh nghiệp chỉ được lập hóa từ ngày đó trở đi
Theo hình ảnh trong thông báo phát hành hóa đơn trên thì công ty Thiên Ưng được phép sử dụng (lập) hóa đơn từ ngày 16/01/2018 trở đi
Nhưng vì một lý nào đó mà doanh nghiệp xuất hóa đơn trước ngày bắt đầu sử dụng đã đăng ký trên thông báo phát hành hóa đơn:

Đây là hành vi: Sử dụng hóa đơn đã làm thông báo phát hành nhưng chưa đến thời hạn sử dụng:

Nếu việc xuất hóa đơn gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh (mua bán hàng có thật): thì bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng (Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC)

=> Bên bán Phải lập Thông báo phát hành hóa đơn mới thay thế thông báo phát hành hóa đơn đã gửi cơ quan thuế vào ngày 01/02/2018 trước đó.

=> Bên bán đã chấp hành quyết đinh xử phạt vi phạm hành chính về phát hành hóa đơn thì các hóa đơn này được làm căn cứ để kê khai thuế, người mua được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.  (Theo công văn Số: 3290/CT-TTHT của cục thuế Tp Hồ Chí Minh, ngày 17/04/2015)

- Nếu việc xuất hóa đơn không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh (mua bán hàng  không có thật):  Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (hóa đơn chưa có giá trị sử dụng): phạt từ 20 - 50 triệu 

(Theo khoản 5 điều 11 của thông tư 10/2014/TT-BTC)


Lưu ý:

- Trước ngày 27/05/2016, khi chưa có Nghị định 49/2016/NĐ-CP thì không có quy định xử phạt hành chính cho hành vi: Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng 

- Kể từ ngày 01/08/2016, từ khi Nghị định 49/2016/NĐ-CP thì đã có hiệu lực thì mới có mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng cho hành vi Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng 

- Trước ngày 01/08/2016: thực hiện theo hướng dẫn của các công văn của tổng cục thuế: 

+ Công văn 5687/TCT-CS ngày 18/12/2014

+ Công văn 4836/TCT-CS ngày 16/11/2016

Hướng dẫn:

+ Nếu việc mua hàng là có thật, đã kê khai nộp thuế thì không xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

+ Trường hợp không kê khai nộp thuế đối với các hoá đơn đã sử dụng khi chưa đến thời hạn thì bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp. Phải lập Thông báo phát hành hóa đơn mới thay thế thông báo phát hành hóa đơn đã gửi cơ quan thuế.

KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86