Hóa đơn đầu vào bỏ sót chưa kê khai đưa vào thì hạch toán TK 1388 hay TK 1331?

10:23 06/01/2020   Mylearn

Xin chào các bạn.

Theo bạn khi chúng ta có Hóa đơn đầu vào bỏ sót chưa kê khai , thì nên hạch toán vào TK 1388 hay đưa vào TK 1331 và Mục đích và ý nghĩ từng phương pháp là gì?

Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều bạn có lẽ chưa hiểu rõ mục đích và ý nghĩa từng cách cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn để chúng ta cùng nhau phát triển trong nghề kế toán này.

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua 1 ví dụ nhé Ví dụ : Công ty ABC có HĐ 0123.. đầu vào văn phòng phẩm vào ngày 01/01/2019

  • Giá chưa VAT = 10.000.000đ
  • Thuế GTGT=1.000.000đ
  • Sau thuế = 11.000.000
Tháng 4/2019 công ty mới nhận được hóa đơn do sếp giao cho phòng kế toán.

– Cách Thứ 01: Tại tháng 1/2019: 01/01/2019

  • Nợ TK 642=10.000.000đ
  • Nợ TK 1388=1.000.000đ
  • Có TK 331= 11.000.000

Tháng 4/2019 phát hiện sai tại kỳ khai thuế tháng 4/2019 doanh nghiệp tiến hành kê khai thuế bổ sung cho hoa đơn bỏ sót HĐ 0123.. này

Tại tháng 4/2019: 01/04/2019: chúng ta lập bút toán hoàn nguyên VAT và triệt tiêu TK 1388

Nợ TK 1331/ Có TK 1388=1.000.000đ

*Như vậy:

1. Về bản chất kế toán thì sử dụng TK 1388 thay thế cho TK 1331 là sai nguyên tắc và chuẩn mực kế toán
2. Về tác dụng làm khớp tờ khai và khớp công nợ
3. Về thanh kiểm tra thuế: các bạn chỉ cần kê sẵn 01 bản ra excel ghi sẵn tháng hạch toán ghi nhận 1388 và tháng kê khai thuế kết chuyển ghi nhận 1331 để sau này khi bị cán bộ thuế và kiểm toán hỏi thì giải trình luôn

4. Việc hạch toán sai tài khoản nhưng nếu nó giúp bạn theo dõi và kiếm soát tốt công việc thì vẫn tiếp tục áp dụng miễn việc giải trình với cán bộ chức năng của bạn tốt là ok, cái quan trọng khi thanh kiểm tra thuế ở tính chất phát lý của hóa đơn: Hợp lý, hợp lệ, hợp pháp

5. Việc hạch toán sai tài khoản thanh kiểm tra thuế cũng chưa từng có tiền lệ bị phạt cho trường hợp này vì:

– Cơ quan thuế không có thẩm quyền phạt trong trường hợp hạch toán sai chế độ kế toán, cũng như sai chế độ sổ sách kế toán khi kiểm tra phát hiện doanh nghiệp có biểu hiện làm sai, thẩm quyền phạt vi phạm được chuyển sang cho cơ quan chức năng khác để xử lý
– Khi thanh kiểm tra thuế thì bạn cũng nên biết đối tượng đủ pháp lý và thẩm quyền phạt trong trường hợp này

– Do đó nếu bạn đang làm thì cứ làm không cần phải điều chỉnh hay bổ sung gì cả vì cái quan trọng khi thanh kiểm tra thuế ở tính chất phát lý của hóa đơn: Hợp lý, hợp lệ, hợp pháp chứ không phải bạn hạch toán ra sao? Nếu cần giải trình thì bạn làm sẵn file excel như hướng dẫn ở trên

- Cách Thứ 02: Tại tháng 1/2019: 01/01/2019 hạch toán Nợ TK 642=10.000.000đ/ Có TK 331= 10.000.000

Tháng 4/2019 phát hiện sai tại kỳ khai thuế tháng 4/2019 doanh nghiệp tiến hành kê khai thuế bổ sung cho hoa đơn bỏ sót HĐ 0123 này
Tại tháng 4/2019: 01/04/2019 hạch toán Nợ TK 1331/ Có TK 331=1.000.000đ

*Như vậy:

1. Về chế độ kế toán phản ánh sai nội dung kinh tế làm sai lệch công nợ và bản chất nghiệp vụ
2. Về thanh kiểm tra thuế: các bạn chỉ cần kê sẵn 01 bản ra excel ghi sẵn tháng hạch toán ghi nhận chi phí hoặc hàng tồn và tháng kê khai thuế ghi nhận 1331 để sau này khi bị cán bộ thuế và kiểm toán hỏi thì giải trình luôn
3. Mục đích của trường hợp này thường ghi nhận chi phí hoặc tránh âm kho

KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86