Chia màn hình Autocad ra làm nhiều màn hình

18:10 09/12/2019   Mylearn

Chia màn hình model của cad ra làm 2hay nhiều màn hình hoặc ngược lại ???

Khi mở 1 file cad ta có the zoom to nhỏ từng phần của bản vẽ để xem ở mỗi phần của màn hình cad ???

Cách làm : Bạn vào View -> Viewport -> Chọn 2 Viewports -> Chọn ngang hoặc dọc (H/V)

KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86