Cách tải tài liệu

11:07 18/08/2017   Mylearn

Bước 1: Kích vào Tải Về hoặc hình ảnh mô tả tài liệu - Xem ảnh mô tả bên dưới

Bước 2: Kích vàò ô vuông I'm not a robot để xác nhận không phải là robot - Xem ảnh mô tả bên dưới

Bước 3: Kích vàò chọn các hình theo yêu cầu (nếu hình khó quá có thể kích vào skip) rồi kích vào VERIFI - Xem ảnh mô tả bên dưới

Bước 4: Kích vàò Click here to continue - Xem ảnh mô tả bên dưới

Bước 5: Kích vàò chờ khoảng 5s, kéo thành cuộn chuột xuống để thấy nút GET LINK khi hết 5s - Xem ảnh mô tả bên dưới

Bước 6: Kích vàò nút GET LINK  - Xem ảnh mô tả bên dưới

Bước 7: Kích vàò biểu tượng mũi tên trỏ xuống để tải tài liệu về  - Xem ảnh mô tả bên dưới

Chúc các bạn thành công !

KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86