Các Trường Hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN kế toán cần biết...

15:43 05/01/2020   Mylearn

Xin chào các bạn!

Có bao giờ bạn tự hỏi trường hợp nào thì chúng ta cho NLĐ ủy quyền quyết toán tại DN mình không?

Chắc bạn cũng giống như tôi, chỉ khi nào mình vướng phải mới tìm hiểu xem nó như nào. Nhưng cũng chính vì sự bị động đó nó khiến tôi ấp úng, lúng túng mỗi khi Sếp hỏi hay bất kỳ 1 ai hỏi?

Thấu hiểu điều đó cho nên tôi đã cố gắng mỗi ngày đọc 1 kiến thức về kế toán, nó sẽ giúp tôi không bị áp lực, mà khi cần đến mình đều sẽ biết. Cho nên hôm nay tôi muốn tiếp tục viết và chia sẻ với bạn các trường hợp được ủy quyền quyết toán thay.

Kiến thức này đã được quy định rõ tại khoản 3 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC. Nhưng tôi xin tóm tắt, gói gọn giúp bạn nắm bắt được ý chính như sau 

Chúng ta có 3 TH được ủy quyền quyết toán thuế TNCN đó là

  • Trường Hợp 01: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm) thì được ủy quyền quyết toán thuế tại tổ chức trả thu nhập đó đối với phần thu nhập do tổ chức đó chi trả, kể cả trường hợp cá nhân đồng thời có thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10%.
  • Trường Hợp 02: Tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được uỷ quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay đối với cả phần thu nhập tổ chức cũ chi trả.
  • Trường Hợp 03: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.
  • Ví dụ: Nguyễn Minh Lý có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động dài hạn tại Công ty Mylearn, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác là 90 triệu đồng đã khấu trừ thuế TNCN 10%. 

Như vậy, thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm 2019 của Nguyễn Minh Lý nhỏ hơn 10 triệu đồng (90 triệu đồng : 12 tháng = 7,5 triệu đồng/tháng), nếu Nguyễn Minh Lý thuộc diện phải quyết toán thuế và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì Nguyễn Minh Lý ủy quyền quyết toán thuế năm 2019 cho Công ty Mylearn. Công ty Mylearn chỉ quyết toán thuế thay Nguyễn Minh Lý đối với phần thu nhập do Công ty Mylearn trả.

KHAM KHẢO KHÓA HỌC XÂY DỰNG

Bình luận Facebook

0356.81.87.86