BÀI CHIA SẺ

Cách tải tài liệu

11:07 18/08/2017   Mylearn

Cách tải tài liệu từ trang mylearn cho người chưa biết, cách tải đơn giản cho qua vài bước để tải được tài liệu một cách dễ dàng từ khoa tài liệu xây dựng này

Hướng dẫn thực hành etabs tính toán nhà cao tầng

10:42 05/03/2017   Mylearn

Hướng dẫ sử dụng phần mềm etabs tính toán kết cấu nhà cao tầng cho tất cả các bạn đang cần học phần mềm. Video hướng dẫn đầy đủ cách thiết lập và vẽ các cấu kiên

Khi nào cần tính tải trọng động đất ?

18:05 17/01/2017   Mylearn

Tiêu chuẩn TXCDVN 375:2006 quy định về khi nào phải tính tải trọng động đất cho công trình thông qua hai tiêu chí là: mức độ quan trọng và gia tốc nền thiết kế.

0356.81.87.86