Cảm nhận của học viên
Đỗ Trọng Chuẩn

Học viên : Đỗ Trọng Chuẩn

Cảm nhận sau khóa học :

   Trước hết em xin cảm ơn anh Nguyễn Bá Mùi người trực tiếp giảng dậy trong suốt khóa học.

   Anh rất nhiệt tình, giảng dậy rất chi tiết để giúp học viên hiểu sâu về kết cấu công trình và đặc biệt dạy cho chúng em biết các kiến thức cần thiết để đi làm thực tế như cách thể hiện bản vẽ, kết cấu thực tế như thế nào.

   Xin chúc anh và trung tâm ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn về bài giảng để giúp các học viên đạt được kiến thức cần thiết.

phản hồi gốc của Học Viên

0356.81.87.86