Tự học autocad, kiến thức cơ bản về autocad -

Tải Về Tài liệu tương tự

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải


- Thiết lập chế độ hiển thị, cài đặt hộp thoại Options khi mới cài phần mềm xong
- Giải thích một số hiển thị cùng việc lược bỏ những phần không cần thiết để làm nhẹ phần mềm và rộng vùng làm việc
- Cài đặt đơn vị trong autocad, ý nghĩa của việc cài đặt và những thông số ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng.
- Giới thiệu các phương pháp quan sát bản vẽ trong autocad, cách nên sử dụng để quan sát nhanh bản vẽ
- Giới thiệu các phương pháp gọi lệnh, cách nên sử dụng để gọi lệnh nhanh.
- Hướng dẫn cách đọc và giao tiếp với autocad để tự học được tất cả các lệnh mới, đây là điều mà người mới học nên chú ý
- Hướng dẫn sử dụng lệnh LINE để hiểu về phương pháp nhập lệnh cùng việc đọc hiểu yêu cầu của phần mềm khi thực hiện lệnh.
- Hướng dẫn một số lệnh đơn giản dùng liên tục khi sử dụng phần mềm như: Mở bản vẽ mới, Lưu bản vẽ, Quay về trạng thái trước (Ctrl + Z, U) và Quay về trạng thái sau(Ctrl+Y), Xóa đối tượng (E),...
- Hiểu rõ về các hệ tọa đồ trong autocad, ứng dụng của hệ tọa độ trong việc vẽ các đối tượng trên phần mềm autocad.
- Làm chủ các tính năng Ortho (F8) và Polar Tracking (F10) để có thể vẽ nhanh đối tượng một cách dễ dàng, đơn giản
- Thực hành các bài tập , mục đích làm quen với việc sử dụng chuột, phím trong vẽ cad và vận dụng hệ tọa độ, Ortho (F8) và Polar Tracking (F10) trong bài tập.

VIDEO CHI TIẾT NỘI DUNG BÀI HỌC- Xem bài trước: Cài đặt phần mềm autocad 2014
- Xem nôi dung Khóa Học Autocad Online
Kham khảo thêm Khóa học autocad cơ bản nâng cao online
Kham khảo thêm Khóa học đọc bản vẽ xây dựng online

Bình luận
Top