TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH CỐT THÉP BẰNG ETABS - THEO TCVN

TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH CỐT THÉP BẰNG ETABS - THEO TCVN

Nguồn: Internet
Thể Loại: Xây dựng
Lượt xem: 130
Tải Về Xem cách tải Tài liệu xây dựng khác

XEM THÊM: etabs, kết cấu, hồ việt hùng,


Bài viết này dựa trên nghiên cứu của tác giả về những điểm tương đồng trong việc tính toán cốt thép giữa hai tiêu chuẩn BS8110-97 và TCVN356-2005
Bình luận
Top