Thuyết minh tính toán khả năng chịu lực hệ tường vây và hệ giằng chống thi công semi topdown HOABINH CORPORATION -

Tải Về Tài liệu tương tự

Bạn không biết Tải Tài Liêu như thế nào ? Xem Cách Tải


Dựa vào thời gian khảo sát mực nước ngầm(MNN). Mực nước ngầm xuất hiện ổn định ở độ sâu 0,31– 1,65m và biến đổi theo từng hố khoan .Trong quá trình tính toán, chúng tôi đề xuất lấy ở MNN độ sâu 0.5m

Thuyết minh tính toán khả năng chịu lực hệ tường vây và hệ giằng chống thi công semi topdown HOABINH CORPORATION

Bình luận
Top