Thiết kế cột chịu nén lệch tâm

Chúng ta biết rằng khi đánh giá về khả năng chịu lực của CỘT bê tông cốt thép thì ta dựa vào biểu đồ tương tác N theo M; khi làm việc theo từng phương biểu đồ có dạng như là “bình bông, củ hành” như các hình vẽ.

Thiết kế cột chịu nén lệch tâm

Bình luận
Top