Sổ tay thiết kế động đất

Sổ tay thiết kế động đất

Nguồn: Internet
Thể Loại: Xây dựng
Lượt xem: 103
Tải Về Xem cách tải Tài liệu xây dựng khác

XEM THÊM: thiết kế đông đất, thiết kế kết cấu, sổ tay,


Tính điều đặn, đối xứng và siêu tĩnh: tính đồng đều trong mặt bằng được đăng trưng bởi sự phân bổ đều các cấu kiện chịu lực, cho phép truyền trực tiếp và nhanh chóng các lực sinh ra bởi những khối lượng phân bố trong công trình
Bình luận
Top