Slide bài giảng đo bóc tiên lượng và lập dự toán phần đọc bản vẽ

Thiết kế công trình xây dựng là việc lập ra một hệ thống thuyết minh, bản vẽ và các chỉ tiêu tính toán để mô tả công trình sẽ được xây dựng và thuyết minh cho sự hợp lý của công trình xây dựng đó.
Kham khảo thêm Khóa học đọc bản vẽ xây dựng online

Slide bài giảng đo bóc tiên lượng và lập dự toán phần đọc bản vẽ

Bình luận
Top