Phân tích kết cấu hầm và tường cừ bằng phần mềm plaxis

Trong lĩnh vực xây dựng công trình tường cừ hay công trình hầm cũng như địa kỹ thuật, được xây dựng trên và trong khối đất, đá là những môi trường phức tạp

Phân tích kết cấu hầm và tường cừ bằng phần mềm plaxis

Bình luận
Top