Kết cấu mái không gian nhà nhip lớn

Kết cấu mái không gian nhà nhip lớn

Nguồn: Internet
Thể Loại: Xây dựng
Lượt xem: 158
Tải Về Xem cách tải Tài liệu xây dựng khác

XEM THÊM: kết cấu thép, nhà nhịp lớn,


Hệ kết cấu thép mái không gian nhịp lớn thường dùng là dạng hệ lưới thanh không gian liên kết. Nhược điểm là nút liên kết rất phức tạp, việc chế tạo và lắp ráp đòi hỏi độ chính xác cao.
Bình luận
Top