Kết cấu mái không gian nhà nhip lớn

Hệ kết cấu thép mái không gian nhịp lớn thường dùng là dạng hệ lưới thanh không gian liên kết. Nhược điểm là nút liên kết rất phức tạp, việc chế tạo và lắp ráp đòi hỏi độ chính xác cao.

Kết cấu mái không gian nhà nhip lớn

Bình luận
Top