Hướng dẫn sử dụng phần mềm project professional 2010

Hướng dẫn sử dụng phần mềm project professional 2010

Nguồn: Internet
Thể Loại: Xây dựng
Lượt xem: 478
Tải Về Xem cách tải Tài liệu xây dựng khác

XEM THÊM: lập tiến độ, project,


Micrososft Project 2010 là một chương trình giúp bạn có thể lập kế hoạch và quản lý một dự án. Từ thời hạn của một cuộc họp quan trọng cho đến ngân sách thích hợp dành cho nguồn lực của dự án, Project 2010 giúp bạn trải nghiệm một cách dễ dàng cũng như cung cấp những công cụ để mang lại hiệu quả làm việc tốt hơn.
Bình luận
Top