Etabs - Kiến thức sử dụng - Hồ Việt Hùng

Khi đứng trước câu hỏi: làm sao để biết được kết quả của Etabs là đúng, tôi đã suy nghĩ rằng mức độ chính xác của kết quả phụ thuộc vào chính chúng ta, về hiểu biết và cách xử sự của chúng ta đối với kết cấu, và đối với Etabs.

Etabs - Kiến thức sử dụng - Hồ Việt Hùng

Bình luận
Top