Theo công văn này của cục thuế HN thì một số khoản chi phí mà không chi tới thời điểm quyết toán thuế TNDN thì sẽ bị loại ra khỏi chi phí hợp lý.
Bình luận
Top