Khóa học đọc bản vẽ xây dựng online " />
Cách đọc bản vẽ xây dựng

Cách đọc bản vẽ xây dựng

Nguồn: Internet
Thể Loại: Xây dựng
Lượt xem: 422
Tải Về Xem cách tải Tài liệu xây dựng khác

XEM THÊM: đọc bản vẽ,


Để mô tả chi tiết vật thể trong kỹ thuật chúng ta phải dùng các hệ thống bản vẽ có qui ước để thể hiện. Tùy thuộc vào giai đoạn thiết kế , mức độ phức tạp của vật thể mà chúng ta sẽ sử dụng các loại hình chiếu và hình cắt, mặt cắt để thể hiện.
Xem thêm: Khóa học đọc bản vẽ xây dựng online
Bình luận
Top