Bảng tra các chi phí trong đầu tư xây dựng

Để công việc lập tổng mức đầu tư và tra cứu các hệ số quản lý lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng và chính xác, chúng tôi đã lập ra bảng tra tự động các hệ số theo Quyết định số 79/QĐ-BXD

Bảng tra các chi phí trong đầu tư xây dựng

Bình luận
Top