Điểm mới của quyết định 79/QĐ-BXD so với quyết định 957/QĐ-BXD

18:20 26/02/2017   Mylearn

Video trình bày về điểm mới của Quyết Định 79/QĐ-BXD so với Quyết Định 957/QĐ-BXD của Anh Phương Viện kinh tế xây dựng - bộ xây dựng.

Mọi người xem để rõ hơn nhé !

Bình luận Facebook

Top