Bộ video hướng dẫn mô hình etabs dành cho đồ án tốt nghiệp

20:34 10/03/2017   Mylearn

Đây là bộ video hướng dẫn mô hình etabs dành cho đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng của trung tâm Vietcons nhưng đã bị cắt một số đoạn, những cũng rất hữu ích cho các bạn tự học etabs. Những bạn chưa biết hay chuẩn bị làm đồ án có thể kham khảo nhé.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể kham khảo Khóa học etabs - safe cơ bản nâng cao của trung tâm.

PHẦN 1

PHẦN 2

PHẦN 3

PHẦN 4

PHẦN 5

PHẦN 6

PHẦN 7

PHẦN 8

Bình luận Facebook

Top